Farlig og giftig avfall er man forpliktet til å håndtere og avlevere på forsvarlig måte. Farlig avfall må leveres i originalemballasje og skrus skikkelig til, eventuelt må emballasjen merkes tydelig med innhold på grunn av sikkerhetshensyn i forbindelse med mottak.

Alt farlig avfall skal elektronisk deklareres.Vi tilbyr å gjøre dette for våre kunder.

Ta kontakt med oss i Renovasjonen Næring AS for å høre hvordan vi kan bistå nettopp din bedrift med håndtering av farlig avfall.