Miljøsaneringen handler om å demontere, pakke inn og fjerne bygningsdeler med miljøfarlig innhold på forsvarlig måte. Renovasjonen Næring bidrar med avfallsplan og er behjelpelig i hele prosessen.

Ta kontakt med oss for råd og veiledning.