Utstyr: Beholdere 240 eller 660 liter


Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.