grønn beholder

strupestativ

Utstyr: Beholder eller strupestativ.


Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.