Hvis du kun skal avbestille avfallsbeholderen klikk NESTE.

Hvis avfallsbeholderen er ødelagt må du melde fra ved å bruke VOF, Stavanger kommunes meldingstjeneste.

1. Bestille avfallsbeholder

Her bestiller du din nye beholder.

Hvis du kun skal avbestille avfallsbeholderen klikk NESTE.

Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.
Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.
Brun avfallsbeholder er for Bioavfall, det vil si avfall som for eksempel matrester og hageavfall.

Husk å avbestille den beholderen du har nå i neste steg.

2. Avbestill avfallsbeholder

3. Kontaktinformasjon og leveringsadresse

4. Bekreftelse