Innsamlingsutstyr for privatkunder

 • 140 liter beholder for bioavfall

  Bioavfall


  Avfallstype: Brun avfallsbeholder er for Bioavfall, det vil si avfall som for eksempel matrester og hageavfall.


  Størrelser: 140 og 240 liter

 • Beholder for farlig avfall

   

  Farlig avfall


  Avfallstype: Rød avfallsbeholder er for avfall som kan være skadelig for mennesker og dyr i tillegg til å gjøre skade i naturen. 


  Størrelse: 25 liter

 • 140 og240 liters papirbeholdere

  Papp og papir


  Avfallstype: Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.


  Størrelser: 140, 240 og 660 liter

 • 80, 140 og 340 liters avfallsbeholder

   

  Restavfall


  Avfallstype: Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.


  Størrelser: 80, 120, 240 og 660 liter