Selskapet har to driftsbaser på henholdsvis Svanholmen på Forus og Bulega i Sandnes. Administrasjonen er lokalisert sammen med morselskapet Renovasjonen IKS på Svanholmen.

Vi er opptatt av å gjøre en best mulig jobb for deg som abonnent. Vi er til for innbyggerne i Sandnes og Stavanger og står til tjeneste for å løse ditt behov for renovasjons- og avfallstjenester.

Innhenting av husholdningsavfall skjer i samsvar med utdelt tømmekalender for de to kommunene. Avfallet skal sorteres i tre beholdere for fraksjonene restavfall, papp og papir samt våtorganisk avfall. Beholderen settes frem til kjørbar vei før gjeldende tømmetidspunkt som fremgår av tømmekalender.

Husk at renovatørene starter innsamling om morgenen kl 06.00.

Nedgravde avfallscontainere

Det er etablert en ordning med nedgravde avfallscontainere i begge kommuner. Disse tømmes via overvåking av volum og fyllingsgrad.

Mangler ved avfallhåndtering

For abonnenter bosatt i Sandnes kommune gjøres alle henvendelser vedrørende bestilling av beholdere og andre meldinger som for eksempel manglende tømming av beholder og lignende, direkte til Sandnes kommune ved servicekontoret på rådhuset, på telefonnummer 51 97 60 00.

For abonnenter bosatt i Stavanger kommune gjøres alle henvendelser til Renovasjonen IKS på Svanholmen. Vår kontaktinformasjon finner du her. Du kan også foreta bestilling eller av avbestilling av beholdere direkte på nettsiden.