Papiravfall

Grønn/ blå dunk. Her kaster du for eksempel aviser, ukeblader, bøker, kontorpapir, innpakningspapir, konvolutter, bølgepapp, brunt papir og væskekartonger (drikkekartonger). Væskekartongen renngjøres og legges i egen plastpose før de kastes.

Farlig avfall

Rød dunk. Farlig avfall er avfall som kan være skadelig for mennesker og dyr i tillegg til å gjøre skade i naturen. Eksempler på slikt avfall kan være malingsavfall, løsemidler, lim, oljefiltre, plantevernmidler osv. Avfallet hentes ved å bestille tjenesten på www.hentavfall.no. Har du mye farlig avfall, kan du benytte gjenvinningsstasjonen på Forus.

Våtorganisk avfall

Brun dunk. Her kan du kaste matrester og hageavfall. Du kan også bruke hjemmekompostering ( Cipax) Dette gir da også redusert renovasjons gebyr.

EE- avfall

Leveres gratis til forhandler, gjenvinningsstasjoner. Hvitevarer kan i tillegg bestilles på www.hentavfall.no.
Støvsuger, radioer, tv, hvitevarer er eksempel på EE- avfall.

Emballasjeavfall

Leveres rengjort til miljøstasjoner. Emballasjeavfall du kan levere er klart og farget glass, metall- og plastemballasje. Miljøstasjoner finner du ved sentrale steder som butikker, bensinstasjoner og kjøpesentre. Miljøstasjonene eies av Stavanger og Sandnes Kommune og tømmes av Renovasjonen.

Tekstiler

Leveres til Fretex miljøstasjon. Du kan også bestille henting på hentavfall.no. For mer info om tøyinnsamling kan du gå inn her.

Gjenvinningsavfall

Leveres betjent miljøstasjon Forus. Der kan du levere klart og farget glass, isopor, plast, papp, trevirke, papir, hageavfall, metall og farlig avfall.

Restavfall

Sort dunk. Restavfall er det avfallet som blir igjen etter at gjenvinnbart avfall og farlig avfall er sortert ut. Dette havner i forbrenningsanlegget på Forus.