140 liter brun avfallsbeholder

Publisert:

Brun avfallsbeholder er for Bioavfall, det vil si avfall som for eksempel matrester og hageavfall.

ISO 14001 / ISO 9001

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015