Mange gjenbruksmaterialer går til spille i Norge, og for å gjenvinne mer, bør avfallssorteringen begynne der hvor avfallet oppstår. Renovasjonen Næring AS tilbyr kundetilpasset utstyr for å gjøre sortering enklest mulig. Vi har et bredt utvalg i forhold til kapasitet, type og farge. Hvis man ser etter avfallssorteringsbeholdere til kontoret, restaurantkjøkkener, produksjonsbedrifter med mer finner vi den perfekte løsningen.

container

Grønne avfallsbeholdere

Gule beholdere for kanyler

Ta kontakt med oss for mer informasjon om ulike avfallsbeholdere og komprimerende utstyr i ulike størrelser.

Våre medarbeidere har lang erfaring innen faget og vil bidra med rådgivning med hensikt å foreslå en mest mulig effektiv og økonomisk løsning for din bedrift.