Restavfall


Avfallstype: Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.


Størrelser: 80, 120, 240 og 660 liter