Papp og papir


Avfallstype: Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.


Størrelser: 140, 240 og 660 liter