Farlig avfall


Avfallstype: Rød avfallsbeholder er for avfall som kan være skadelig for mennesker og dyr i tillegg til å gjøre skade i naturen. 


Størrelse: 25 liter