Gule beholdere for kanyler

Utstyr: Beholdere på 4, 5 og 7 liter


Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.